Fallow us on  facebook Caldo Privat Security S.U.  LinkedIn Caldo Privat Security S.U.  Youtube Caldo Privat Security S.U.

Securitatea la incendiu in cazul parcarilor subterane

Deoarece spatiile si incaperile subterane destinate parcarii autoturismelor sunt clasificate cu risc mare de incendiu, in cele ce urmeaza ne vom indrepta atentia asupra catorva elemente privind securitatea la incendiu in aceste obiective.

Mai intai, trebuie sa retinem ca, in functie de numarul de autoturisme posibil de parcat, parcajele subterane se clasifica in urmatoarele tipuri:

• P1: de la 11 la 100 de autoturisme;

• P2: intre 101 si 300 de autoturisme;

• P3: intre 301 si 1.000 de autoturisme;

• P4: peste 1.000 de autoturisme.

Supravegherea, intretinerea si actionarea instalatiilor de protectie impotriva incendiilor aferente parcajelor subterane pentru autoturisme se asigura:

• de catre operatorul parcajului, care raspunde de exploatarea parcajului in conditii de securitate la incendiu, la parcajele subterane tip P1 si P2;

• din dispeceratul de securitate la incendiu, la parcajele subterane tip P3;

• din unul sau mai multe dispecerate de securitate la incendiu, in functie de conformarea si echiparea cu instalatii de securitate la incendiu, la parcajele tip P4.

Serviciul de securitate la incendiu este obligatoriu la parcajele subterane, tip P3 si P4 sau cu mai mult de 4 niveluri subterane, indiferent de numarul locurilor de parcare, si se constituie din minimum doua persoane pe schimb, avand pregatire corespunzatoare, in functie de marimea si nivelul de echipare a parcajului cu instalatii de protectie impotriva incendiilor, respectiv o persoana pe schimb la parcajele tip P3.

Insa, cel mai important, trebuie sa stim ca, in interiorul spatiilor si incaperilor subterane destinate parcarii autoturismelor se interzic:

- completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile;

- fumatul si utilizarea focului deschis sub orice forma;

- repararea sau efectuarea lucrarilor de intretinere a autoturismelor, indiferent de natura defectiunilor, cu exceptia necesitatii inlocuirii unei roti si a desfasurarii activitatilor conexe;

- parcarea autoturismelor in afara spatiilor special destinate si marcate in acest scop, cum sunt rampele auto si circulatiile din parcaj;

- utilizarea in alte scopuri a spatiilor destinate parcarii subterane a autoturismelor; accesul in parcajul subteran al autoturismelor si remorcilor acestora cu substante inflamabile, explozive, radioactive sau corozive, in afara de carburantii si lubrifiantii din echiparea autoturismelor.

Social links